Echelon

obecně používaný název pro systém prostředků určených k zachycování a zpracování komunikace vedené přes komunikační satelity