Eric Hoffer

Americký morální a sociální filozof. Byl autorem deseti knih a v únoru 1983 získal prezidentskou medaili za svobodu. Jeho první kniha The True Believer (1951) byla široce uznávána jako klasika a obdržela kritický ohlas jak učenců, tak laiků. Hoffer věřil, že The Ordeal of Change bylo jeho nejlepším dílem.