Federalist Society

organizace konzervativců a liberálů, kteří hledají reformu současného amerického právního systému v souladu s textualistickým nebo originálním výkladem americké ústavy. Jedná se o jednu z nejvlivnějších právních organizací v zemi.