Frýgie

historický název území, které se rozkládá v západní části Anatolské vysočiny na území současné Turecké republiky. Již ve 12. století př. n. l. se zde usadili Frygové, kteří v 8. století př. n. l. založili své království (doba největšího rozkvětu – panování krále Midase). Během staletí byla pod nadvládou postupně Peršanů, Makedonců a Římanů.