George Leonard

Americký spisovatel, redaktor a pedagog, který rozsáhle psal o vzdělání a lidském potenciálu. Emeritní prezident z Esalenského institutu, minulý prezident Asociace pro humanistickou psychologii, prezident ITP International  a bývalý redaktor časopisu Look.