George Tenet

bývalý ředitel centrální zpravodajské služby pro Ústřední zpravodajskou službu Spojených států amerických Hrál klíčovou roli v dohlížení na zpravodajství za války v Iráku.