George Van Dyne

průkopníkem systémů ekologie a sloužil jako první ředitel Laboratoře pro ekologickou ochranu přírodních zdrojů ve Spojených státech.