Goodhart’s Law

výrok pojmenovaný podle ekonoma Charlese Goodharta, který Marilyn Strathern formuloval jako: „Když se opatření stává cílem, přestává být dobrým opatřením.“ To vyplývá z toho, že jednotlivci se snaží předvídat účinek politiky a poté opatření, která mění její výsledek.