Heinz Lehmann

psychiatr známý pro jeho použití chlorpromazine pro léčbu schizofrenie v padesátých létech.