Hromadske

digitální vysílací stanice na Ukrajině, která zahájila provoz 22. listopadu 2013. Projekt oznámilo v červnu 2013 15 novinářů. Je registrována jako nevládní organizace.