John Stockwell

bývalý důstojník CIA, který se stal kritikem vládních politik Spojených států poté, co sloužil sedm zahraničních misí, celkem třináct let. Během tajné operace v r.1975  proběhla americká intervence do angolské občanské války, v které byl jako velitel Task Force Angola.  Poté odstoupil a napsal knihu In Search of Enemies.