Joseph Campbell

americký komparativní religionista. Hlavním tématem, kterým se zabýval, byla otázka mýtu.