Keith Joseph

Sir Keith Joseph, druhý baronet, byl pro většinu svého politického života britským právníkem a politikem. Člen Konzervativní strany, sloužil v kabinetu pod čtyřmi premiéry: Harold Macmillan, sir Alec Douglas-Home, Edward HeathMargaret Thatcherová. Byl to klíčový vliv na vytvoření toho, co se stalo známým jako „Thatcherism“ a následným úpadkem jednostranného konzervatismu a poválečného konsenzu.