Leonard Hoffmann

starší britský soudce v důchodu. V letech 1995 až 2009 sloužil jako lord odvolacího řízení.