Lise Meitner

významná rakouská fyzička působící v oboru jaderné fyziky a radioaktivity.