Lyman Lemnitzer

Generální armáda Spojených států, který sloužil jako předseda náčelníků štábů námořní pěchoty od roku 1960 do roku 1962. V letech 1963 až 1969 působil jako nejvyšší velitel spojeneckých sil NATO.