Maude Barlow

Kanadská autorka a aktivistka. Je národním předsedkyní Rady Kanaďanů, organizace pro obhajování občanů s členy a kapitoly v celé Kanadě. Je také spoluzakladatelka projektu Blue Planet, který pracuje v mezinárodním měřítku pro lidské právo na vodu. Předsedá představenstvu organizace Food & Water Watch ve Washingtonu, je zakládajícím členem Mezinárodního fóra pro globalizaci založeného v San Francisku a radou se Světovou budoucí radou v Hamburku. V letech 2008/2009 sloužila jako vrchní poradce pro vodu 63. prezidentovi Valného shromáždění Organizace spojených národů a byla lídrem v kampani za to, aby OSN uznala vodu za lidské právo. Je autorkou a spoluautorkou 16 knih.