MF Global

Společnost Man Financial byla významným globálním obchodníkem s finančními deriváty nebo společností pro zprostředkování komodit, která v roce 2011 bankrotovala. Společnost MF Global poskytla deriváty obchodované na burze, jako jsou termínové obchody a opce, stejně jako volné obchody jako např. Smlouvy o rozdílu (CFD ), směnárenské a spreadové sázení. MF Global Inc., její dceřiná společnost makléř-prodejce, byla primárním prodejcem cenných papírů Spojených států. Řada vnímaných problémů s likviditou a velké pokuty a sankce podnítila společnost MF Global od roku 2008 a vedla k jejímu bankrotu v roce 2011.