Money trust

Hlavní myšlenkou koncepce peněžité důvěry je skutečnost, že většinu světového finančního bohatství a politické moci může řídit několik silných.