Napoleon Chagnon

Americký antropolog, profesor antropologie na univerzitě v Missouri v Kolumbii a člen Národního akademie věd. Je známý svou dlouhodobou etnografickou polní prací mezi Yanomamö, společností domorodců z Amazonie, ve kterém využíval evoluční přístup k pochopení společenského chování, pokud jde o genetickou příbuznost.