Pat Jackson

legendární průkopník v oblasti PR, spolupracovník Edwarda Bernayse