Paul R. Ehrlich

Americký biolog, nejvíce známý pro své varování o důsledcích populačního růstu a omezených zdrojů