Perception management

Opatření k předání a / nebo odmítnutí vybraných informací a ukazatelů zahraničním divákům ovlivňovat jejich emoce, motivy a objektivní zdůvodnění, jakož i zpravodajské systémy a vůdce na všech úrovních, které mají vliv na oficiální odhady, které nakonec vyústí v cizí chování a oficiální akce příznivé pro cílů původce. Řízení vnímání spojuje v mnoha ohledech projekci pravdy, bezpečnost provozu, pokrytí a podvod a psychologické operace.