Posse comitatus

všeobecné právo místní autority (v západních a speciálně anglofonních zemích oblastního šerifa) povolat domobranu z mužů starších 18 let za účelem udržení pořádku nebo pronásledování a zadržení zločince (tzv. hutesium et clamor). Je ekvivalentem povolání milice pro vojenské účely u „zákon-vynucujících“ státních složek.