R. D. Laing

Skotský psychiatr, který rozsáhle psal o duševní nemoci – zejména o zkušenostech s psychózou. Laingovy názory na příčiny a léčbu vážných duševních dysfunkcí, které byly výrazně ovlivněny existenční filozofií, byly v protikladu k chemickým a elektrošokovým metodám, které se staly psychiatrickou ortodoxií dnešní doby. Vzhledem k tomu, že vyjádřené pocity konkrétního pacienta či klienta jako platného popisu prožitých zkušeností spíše než jako příznaky duševní nemoci, Laing považoval schizofrenii za teorii, nikoli za skutečnost.