Round Table movement

sdružení organizací podporujících užší sjednocení mezi Británií a jejími samosprávnými koloniemi.