William McDougall

psycholog začátku 20. století, který strávil první část své kariéry ve Spojeném království a druhou část ve Spojených státech. Napsal několik velmi vlivných učebnic a byl obzvláště důležitý při vývoji teorie instinktu a sociální psychologie v anglicky mluvícím světě. Byl oponentem behaviorismu a stojí poněkud mimo hlavní proud vývoje anglo-amerického psychologického myšlení v první polovině 20. století; ale jeho práce byla velmi dobře známá a respektována mezi laiky.