Antar Zouabri

vůdce ozbrojené islámské skupiny (GIA), ozbrojené islamistické teroristické skupiny.

Jahiliyyah

Islámský koncept doby a stavu věcí v Arábii před příchodem islámu. To je často přeloženo jako „věk nevědomosti“

Mandrake Mechanism

„způsob, jakým Federální rezerva vytváří peníze z dluhů“. Vláda je schopna vytvářet téměř neomezené peníze prostřednictvím zpeněžování dluhů prostřednictvím manipulace s povinnými minimálními rezervami mezi bankami.

Money trust

Hlavní myšlenkou koncepce peněžité důvěry je skutečnost, že většinu světového finančního bohatství a politické moci může řídit několik silných.

Neokonzervatismus

politický směr, který se prosadil v USA a v Republikánské straně v posledních zhruba 20 – 30 letech jako reakce na levicový radikalismus šedesátých let. Samotné označení neokonzervativci pochází od jejich  ideových oponentů. Autorem termínu je americký socialistický politik Michael Harrington.

Rebuilding America’s Defences

zpráva, která se snaží hledat východiska, jak Spojené státy udržet v pozici jediné světové supervelmoci, využívající privilegií tohoto statutu, dominující ostatním státům politicky, ekonomicky, ale hlavně vojensky, využívaje k tomu svoji bezprecedentně silnou armádu, mj. stavěním vojenských základen v cizích zemích, usilováním o udržení jaderného arzenálu nebo dominanci na orbitě Země.

Wahhábismus

sunnitská fundamentalistická forma islámu. Wahhábisté svou školu nazývají „salafíja“  přičemž pojem „wahhábismus“ je mnohdy chápán jako pejorativní. Wahhábisté sami sebe navíc vidí jako jediné nositele pravého nezkaženého islámu, přičemž vyznavači ostatních islámských škol jsou těmi radikálnějšími jedinci označováni za nevěřící. Tato škola je tak vrcholně nepluralitní. V minulosti byla tato škola propojena s dynastií Saúdů a Saúdskou Arábií