350.org

mezinárodní ekologická organizace zabývající se klimatickou krizí. Jejím stanoveným cílem je ukončit používání fosilních paliv a přechod na energii z obnovitelných zdrojů vybudováním celosvětového hnutí zdola

Hnutí Zeitgeist

založil režisér Peter Joseph začátkem roku 2009 krátce po zveřejnění dokumentárního filmu Zeitgeist: Addendum. Současným posláním hnutí je především šířit osvětu o problémech a nedostatcích současného společenského zřízení a zároveň představit jako jednu z možných alternativ systém zdrojové ekonomiky

Round Table movement

sdružení organizací podporujících užší sjednocení mezi Británií a jejími samosprávnými koloniemi.

Tálibán

radikální nábožensko-politické hnutí v Afghánistánu. V letech 19962001 reálně vládlo na většině území Afghánistánu, byť diplomatického uznání se mu dostalo pouze od tří zemí: Saúdské ArábieSpojených arabských emirátů a Pákistánu. Vláda Tálibánu byla svržena díky americké intervenci, hnutí si však i přesto zachovalo kontrolu nad některými odlehlejšími oblastmi a nyní ve spojitosti s klesající americkou vojenskou přítomností jeho síla roste a Tálibán tak postupně rozšiřuje území pod svou kontrolou.