350.org

mezinárodní ekologická organizace zabývající se klimatickou krizí. Jejím stanoveným cílem je ukončit používání fosilních paliv a přechod na energii z obnovitelných zdrojů vybudováním celosvětového hnutí zdola

Chatham House

nezisková nevládní organizace se sídlem v Londýně, jejímž úkolem je analyzovat a podporovat porozumění významných mezinárodních otázek a současným záležitostem. Je původcem Chatham House Rule

Hromadske

digitální vysílací stanice na Ukrajině, která zahájila provoz 22. listopadu 2013. Projekt oznámilo v červnu 2013 15 novinářů. Je registrována jako nevládní organizace.

WikiLeaks

nezisková mediální společnost, která zveřejňuje významné utajované vládní a korporátní dokumenty, při čemž využívá internet k zachování anonymity a nevystopovatelnosti svých zdrojů.