Ayn Rand

původem ruská spisovatelka a filosofka, která emigrovala do USA, kde se stala známou především díky svým románům, ve kterých nastínila zcela nový filosofický systém – objektivismus, který později dále rozpracovala.

Epiktétos

řecký stoický filosof, který velkou část svého života strávil v Římě. Odtud musel odejít do exilu do Níkopole v severozápadním Řecku, kde kolem roku 135n.l. zemřel. O jeho životě víme velmi málo a možná neznáme ani jméno, které dostal od svých rodičů. Slovo epiktétos v řečtině znamená „přidaný“.

Eric Hoffer

Americký morální a sociální filozof. Byl autorem deseti knih a v únoru 1983 získal prezidentskou medaili za svobodu. Jeho první kniha The True Believer (1951) byla široce uznávána jako klasika a obdržela kritický ohlas jak učenců, tak laiků. Hoffer věřil, že The Ordeal of Change bylo jeho nejlepším dílem.

Isaiah Berlin

rusko-britský filosof židovského původu, esejista a historik idejí, jeden z nejvýznamnějších teoretiků politického liberalismu.

Jean Paul Sartre

francouzský filozof, spisovatel, dramatik, literární kritik a politický aktivista. Jako jeden z hlavních představitelů existencialismu a marxismu ve francouzské filosofii 20. století patří mezi nejvýznamnější postavy poválečné kultury v Evropě.

Jeremy Rifkin

americký ekonom, prognostik a environmentalista, politolog, publicista a filozof

Philip Mirowski

historik a filozof ekonomického myšlení na univerzitě v Notre Dame. V roce 1979 získal doktorát z oboru ekonomie na Michiganské univerzitě.