Bohdan Chmelnický

byl ukrajinský hejtman ze Záporožského hostitele koruny Polského království v polsko-litevském společenství (nyní součástí Ukrajiny). Vedl povstání proti vládnoucí šlechtě a jeho velmožům (1648-1654), které vedly k vytvoření státu vedeného kozáky Ukrajiny. V roce 1654 uzavřel smlouvu Pereyaslav s Ruskem.