Dmitro Dontsov

ukrajinský nacionalistický spisovatel, redaktor, novinář a politický myslitel, jehož radikální myšlenky měly velký vliv na Organizaci ukrajinských nacionalistů. Je považován za zakladatele „teorie integrálního nacionalismu“