Margaret Mead

americká antropoložka. Vystudovala psychologii, byla žačkou Franze Boase, který ji přivedl k antropologii. Dělala terénní výzkumy na Samoy v Polynésii, kde se snažila dokázat ideu kulturního determinismu. Její sestra Priscilla Ann „Pam“ Meadová (1911–1959) se v roce 1935 provdala za Leo Rostena, spisovatele židovského původu.