náměstí Cairo’s Tahrir

jedno z hlavních náměstí egyptské Káhiry. Do egyptské revoluce v roce 1952, kdy se v Egyptě změnilo státní zřízení z konstituční monarchie na republiku, se jmenovalo náměstí Ismaíla po Ismaílu Pašovi, egyptském chedivovi v letech 1863-1879. Nejbližší stanice káhirského metra je Sádát a v blízkosti se nalézají některé z významných káhirských institucí, například Egyptské muzeum v Káhiře. Náměstí bylo jedním z hlavních míst, kde se v roce 2011 odehrávaly demonstrace.