Banque Nationale de Paris

je bývalou francouzskou bankou, původně veřejnou, poté privatizovanou v roce 1993, což bylo výsledkem fúze mezi Národním bankou pro obchod a průmysl (BNCI) a Compenou National de Paris Discount (CNEP) v roce 1966 a které se spojil s Paribas v roce 2000 po sloučení BNP za vytvoření skupiny BNP Paribas, která se stala vedoucí francouzskou bankou a šestou největší na světě.

Federální rezervní systém

centrální bankovní systém Spojených států amerických. FED je neziskovu společností, která není nikým formálně vlastněna (spíše se jedná o nezávislou státní instituci). Akcie nejsou jako akcie soukromých společností, akcie FED vlastní 12 neziskových Regionálních federálních rezervních bank, které založila vláda USA. Stát má k FED přímý přístup skrze volbu vedení společnosti jednou za 14 let, tím je zachována politická nezávislost

Goldman Sachs

globální investičně bankovní společnost, která podniká v cenných papírech, investičním bankovnictví, řízení investic a dalších finančních službách, zejména s institucionárními klienty.

JPMorgan Chase

jedna z nejstarších firem na světě poskytující finanční služby. Zaměřuje se především na investiční bankovnictví, finanční služby pro spotřebitele, drobné a obchodní bankovnictví, zpracování finančních transakcí, správu majetku a investice do soukromých podniků výměnou za podíl na jejich základním jmění. Je součástí burzovního indexu Dow Jones Industrial Average

Kuhn, Loeb & Co.

Pod vedením Jacoba H. Schiffa se stala jednou z nejvlivnějších investičních bank koncem 19. a počátku 20. století, financováním amerických rozšiřujících se železnic a rozvíjejících se společností, včetně Western Union a Westinghouse, čímž se stala hlavním soupeřem JP Morgan & Co.

Mandrake Mechanism

„způsob, jakým Federální rezerva vytváří peníze z dluhů“. Vláda je schopna vytvářet téměř neomezené peníze prostřednictvím zpeněžování dluhů prostřednictvím manipulace s povinnými minimálními rezervami mezi bankami.

Mezinárodní měnový fond

mezinárodní organizace přidružená k OSN, jež si klade za cíl usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci, podporovat stabilitu směnných kurzů a prostřednictvím půjček podporovat státy, jež zažívají hospodářské potíže.

MF Global

Společnost Man Financial byla významným globálním obchodníkem s finančními deriváty nebo společností pro zprostředkování komodit, která v roce 2011 bankrotovala. Společnost MF Global poskytla deriváty obchodované na burze, jako jsou termínové obchody a opce, stejně jako volné obchody jako např. Smlouvy o rozdílu (CFD ), směnárenské a spreadové sázení. MF Global Inc., její dceřiná společnost makléř-prodejce, byla primárním prodejcem cenných papírů Spojených států. Řada vnímaných problémů s likviditou a velké pokuty a sankce podnítila společnost MF Global od roku 2008 a vedla k jejímu bankrotu v roce 2011.

Money trust

Hlavní myšlenkou koncepce peněžité důvěry je skutečnost, že většinu světového finančního bohatství a politické moci může řídit několik silných.

Světová banka

sdružení dvou specializovaných organizací Organizace spojených národů (OSN), které zajišťují finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky na celém světě. Tvoří ji Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj(International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), která pomáhá středně bohatým a chudým (ale solventním) zemím v ekonomickém růstu, a Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development Association – IDA), která se snaží zabezpečit dostupnost finančních prostředků pro nejchudší země světa, obvykle formou grantů, bezúročných či nízkoúročných půjček.