Arthur Tansley

Anglický botanik a průkopník ve vědě o ekologii.

Paul R. Ehrlich

Americký biolog, nejvíce známý pro své varování o důsledcích populačního růstu a omezených zdrojů

Thomas Jukes

Britsko-americký biolog, známý pro svou práci v oblasti výživy, molekulární evoluce a jeho veřejného zapojení do kontroverzních vědeckých otázek, včetně DDT, vitamínu C a kreacionismu.

W. D. Hamilton

Anglický evoluční biolog, široce uznávaný jako jeden z nejvýznamnějších evolučních teoretiků 20. století. Proslavil se svou teoretickou prací, která vysvětluje přísný genetický základ existence altruismu, což je vhled, který byl klíčovou součástí vývoje geneticky orientovaného pohledu na evoluci. Je považován za jeden z předchůdců sociobiologie, jak popularizoval E. O. Wilson. Hamilton také publikoval důležitou práci o poměrech pohlaví a vývoji pohlaví. Od roku 1984 až do své smrti v roce 2000 byl profesorem Royal Society Research na Oxfordské univerzitě.