Anti-Counterfeiting Trade Agreement

kontroverzní vícestranná mezinárodní obchodní dohoda s trestněprávními prvky, jejímž účelem je vytvoření mezinárodního systému pro vynucování duševního vlastnictví. ACTA by vytvořila nový mezinárodní rámec, k němuž se mohou země přidat, a vytvořila by vlastní orgány mimo existující mezinárodní instituce jako jsou Světová obchodní organizace (WTO) a Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Organizace spojených národů.

Federal Reserve Act

Zákon Kongresu, který vytvořil a založil Federální rezervní systém (centrální bankovní systém Spojených států) a který vytvořil pravomoc vydávat Federální rezervní listy (běžně nazývané americký dolar) jako zákonné platidlo. Zákon podepsal prezident Woodrow Wilson.

Federalist Society

organizace konzervativců a liberálů, kteří hledají reformu současného amerického právního systému v souladu s textualistickým nebo originálním výkladem americké ústavy. Jedná se o jednu z nejvlivnějších právních organizací v zemi.

Fifth Amendment to the United States Constitution

Ústava Spojených států je součástí zákona o právech a chrání jednotlivce před tím, aby byli v trestních věcech nuceni být svědky proti sobě. „Pojednání o pátém dodatku“ je hovorový termín pro uplatnění práva, který dovoluje svědkům odmítnout odpovědět na otázky, kde by jim odpovědi mohly obviňovat a obecně aniž by museli utrpět trest za uplatnění práva.

Fourteenth Amendment to the United States Constitution

Novela se zabývá občanskými právy a stejnou ochranou zákonů a byla navržena v reakci na otázky týkající se bývalých otroků po americké občanské válce. Novela byla trpce zpochybněna, zvláště státy z poražené konfederace, které byly nuceny ji ratifikovat, aby znovu získaly zastoupení v Kongresu. více viz Seznam dodatků Ústavy USA 

Glass-Steagallův zákon

exekutivní výnos z amerického senátu z 16. června1933, podepsán Franklinem Delano Rooseveltem.

Vznikl v kontextu velké hospodářské krize a jeho ambicí bylo zajistit, aby se podobná krize neopakovala (například tím, že by banky nemohly hazardovat se svým kapitálem společným z různých a různě nevyvážených zdrojů).

Byl zrušen výnosem Gramm-Leach-Bliley Act z roku 1999 (za úřadu Billa Clintona), ale byl znovu v podstatě obnoven Volckerovým předpisem, implementovaným v lednu 2014, jako součást Dodd-Frankovo zákona z roku 2010 (za úřadu Baracka Obamy).

National Mental Health Act

Zákon učinil duševní zdraví lidí federální prioritou. Byl inspirován alarmem o špatném duševním zdraví některých  veteránů a byl požadován veterány a jejich rodinami.

PATRIOT Act

Zákon o sjednocování a posilování Ameriky poskytováním vhodných pomůcek potřebných pro stíhání a bránění terorismu z roku 2001; překládano jako vlastenecký zákon; označení H.R. 3162 nebo PL 107-56) je zákon platný ve Spojených státech amerických.

Posse comitatus

všeobecné právo místní autority (v západních a speciálně anglofonních zemích oblastního šerifa) povolat domobranu z mužů starších 18 let za účelem udržení pořádku nebo pronásledování a zadržení zločince (tzv. hutesium et clamor). Je ekvivalentem povolání milice pro vojenské účely u „zákon-vynucujících“ státních složek.

Stop Online Piracy Act

návrh amerického zákona z roku 2011, který měl omezit počítačové pirátství. Byl prosazován především nahrávacími společnostmi. Kdyby byl přijat, zvýšil by pravomoci amerických institucí a držitelů práva bojovat proti porušování autorských práv. Na základě rozhodnutí jakéhokoliv federálního soudu by bylo možné zakročit proti každému webu, na němž se nachází obsah porušující autorská práva nebo který jen odkazuje na závadný obsah.

Podle odpůrců by měl zákon v případě schválení významný negativní dopad na celosvětový internet v podobě jeho svobody a nezávislosti. Na druhou stranu dle svých zastánců by pomohl tento návrh zákona lépe chránit duševní vlastnictví a navazující průmysl, pracovní místa a příjmy, přičemž je potřeba posílit ochranu autorských práv zejména na zahraničních webech. V důsledku protestů veřejnosti, do kterých se mj. zapojila i anglická Wikipedie, však z přijetí zákona nakonec sešlo.